Ordningsregler

Träning på Shaolin Kulturcenter ska förutom ge fysisk träning även förmedla kulturarvet från Shaolintemplet. Genom strukturen på passen och andra aktiviteter runt träningen försöker Shaolin Kulturcenter förmedla traditioner som funnits i templet under flera hundra år. För att träningen ska bli så bra som möjligt är det därför viktigt att föreningens ordningsregler följs och reglerna finns till för din och andras trivsel och säkerhet.

Allmänna regler

Respektera och lyssna på din tränare. Det är tränaren som leder träningspasset, så lyssna och gör som tränaren säger.

Tränaren kallas på kinesiska ”shifu” som betyder mästare. Respektera tränaren genom att alltid tilltala han eller hon med ordet ”shifu”.

Innan träning

Kom förberedd till träningen och var i god tid så att passet kan starta vid utsatt tid.

Vänta i omklädningsrummet tills föregående grupp tränat klart.

Stäng av ljudet på eventuell mobiltelefon innan träningen börjar.

För andras och egen säkerhet, använda inte smycken eller dylikt under träningspassen.

Om du kommer sent till träningen, gå tyst in och vänta på instruktion från tränaren innan du börjar delta i träningen.

Under träningen

Varje träningspass börjar och avslutas med att vi hälsar på tränaren och att tränaren hälsar på alla elever. Detta görs genom uppställning på rad riktad mot tränaren. Buga mot tränaren och säg ”a mi tou fu”,  en hälsning som önskar god hälsa.

Träningen är i fokus under passen. Var fokuserad och undvik småprat.

Om du undrar något under träningen fråga tränaren direkt. Räck upp handen så tränaren kan se att du har en fråga eller om det gäller en mer personlig fråga vänta tills pausen och fråga då tränaren.

Om du av någon anledning måste avbryta träningen, lämna lokalen eller besöka toalett, meddela tränaren detta innan du avviker.

Om du sitter bredvid och tittar på träningen, stör inte de som tränar utan sitt tyst och titta på.

Under barnträningen är det viktigt att några föräldrar inte sitter med på träningen för att den ska gå så bra som möjligt. I början finns en dock en inskolningsperiod där det är bra att föräldrar är med men när barnen är bekväma fokuserar de bättre om föräldrarna inte är med.

Föreningen har egna träningskläder och rekommenderar att alla använder den officiella dräkten. Om inte använd kläder och skor som lämpar sig bra att röra sig i under träningen.

Efter träningen

Efter avslutande hälsning, packa ihop dina saker och lämna träningslokalen så fort som möjlig så nästa grupp kan komma igång med sin träning.

Om du vet med dig att du inte kan komma på nästa träning, informera tränaren om detta på ett pass innan eller meddela via mejl eller telefon så tränaren vet att du inte kommer.

Använd gärna omklädningsrum och duschmöjligheter. Se till att det ser lika snyggt ut efter du använd dem som det gjorde när du kom. Ta med dig all din utrustning och lämna inget i lokalerna.

Utanför träningen

Träningen syftar till bättre hälsa och att lära sig tekniker för självförsvar. Använd inte teknikerna utanför träningen för att provocera eller skada någon annan.

Träningsvapen är till för användning på träningspassen. Använd dem inte utanför våra träningslokaler utan att rådfråga tränaren.

 

Skriv in sökordet, tryck ENTER