Viktig information till medlemmar angående nya riktlinjer

Hej! Med anledning av de nya råd som Folkhälsomyndigheten har skickat ut vill föreningen understryka tidigare rekommendationer samt komma med ytterligare direktiv. Eftersom vår träning har en hälsofrämjande effekt har styrelsen beslutat att träningen ska fortgå men träningarna kommer ytterligare att anpassas och antalet deltagare i grupperna minska. Vi har därför tagit fram ett nytt…