Fjärde 7 dagar fasteretreat från 4 till 11 april 2021

Genom taoistisk fasta förbättras ditt immunförsvar, ditt matsmältningssystem och din motståndskraft. Du blir också mer medveten om din kropps signaler. Forskning visar att fasta har en mängd olika positiva effekter. I andra kulturer såsom i Kina och inom den taoistiska filosofin, har fastan spelat en stor och viktig roll under flera århundraden. Att fasta innebär…

Tack för den här terminen! HT2020

Det har varit en väldigt ovanlig termin, alla medlemmar lyckades ändå uppnå bra träning och har utvecklats i era former, oavsett vad ni tränar. Ni har bidragit till bra stämning i dessa tider. All träning kommer att fortgå under vårterminen eftersom vår träning har en hälsofrämjande och immunhöjande effekt. Men träningarna kommer ytterligare att anpassas…