Föreningen har beslutat att ha stängt under 14 dagar, från 16/3 – 29/3 som en åtgärd för att minska smittorisken av coronavirus covid-19. Vi följer utvecklingen av spridningen noga och kommer hålla er medlemmar uppdaterade när klasserna startar igen.

Similar Posts