Balans är ledordet för Shaolin Kulturcenter

Shaolin kulturcenter är en förening med fokus på att främja hälsa genom fysisk träning och meditation. Våra instruktörer lär ut den traditionella läran från Shaolintemplet för att främja hälsa, skapa balans inom och mellan människor och i dess omgivning. Är man inte uppmärksam så är det lätt att denna balans rubbas, speciellt i tider som nu med snabb förändring där utveckling och ett konsumtionssamhälle driver på och förändring sker fortare och fortare. För att skapa en balans i denna snabba förändring där den lätt rubbas av distraktion, där spänning och stress tar över från avslappnat lugn, så behövs en motpol för att balansera upp. För att hitta denna motpol startar vi med oss själva. Om vi själva hittar balans kan det i förlängning leda till att vi också kan påverka vår omgivning till att få balans, först då når vi harmoni både inom oss och omkring oss. Träningen på Shaolin kulturcenter utvecklar både intern och extern balans genom traditionella metoder som undervisats och tränats i Shaolintemplet i över tusen år. Varje träningspass syftar till att utmana och förbättra både mentala och fysiska egenskaper och träningen kan ses som en lång resa till bättre harmoni, mental och kroppslig kontroll.

De tre juvelerna: Jing, Qi och Shen (精,氣,神)

Inom kinesisk kultur och medicin beskrivs ofta världens olika element med jord, vind och vatten, likt detta beskrivs också människan med jing, qi och shen. Tillsammans är dessa tre energier fundamentala för vår livskraft. För att må bra krävs en balans mellan dessa tre energier. Det finns ingen bra översättning eller enkel förklaring på vad som menas med dessa tre enheter men en liknelse som är något förklarande är att jämföra dessa energier med ett brinnande ljus. Jing är stearinet på ljuset, materialet som håller energin inkapslad. Qi är ljusets låga och omvandlar stearinets energi i en aktiv process som gör att ljuset sakta brinner ut. Shen är värmen och energin som ljuset strålar ut. Större ljus resulterar i större låga och mer värme som kan vara en längre tid. Att värna om jing, qi och shen är grunden inom kinesisk medicin och en balans mellan dem är nyckeln till att må bra och leva ett långt rikt liv.

Jing (精)

Jing finns innan vår kropp kommer till och kommer till oss i ögonblicket vi skapas, under detta ögonblick genomsyras vi av jing och det blir roten i vår kropp. Om vi vårdar vår kropp, vårdar vi jing och vi kan åtnjuta ett friskt och lång liv. Om vi däremot missköter vår kropp missköter vi även jing och vi mår sämre. Jing kan nästan liknas vid motståndskraft. Utan jing kan vi inte leva.

Qi (氣)

Qi är kraften som gör att vi kan leva, tänka och röra oss, både medvetet och omedvetet. Det kan liknas vid vår livskraft eller livsglädje. Qi fungerar som energi, det kan inte förvinna utan byter endast form från en energi till en annan. Det är vår qi som låter oss omvandla lagrad energi till rörelseenergi och att vi kan påverka vår omgivning. För att qi ska flöda bra i vår kropp krävs att vi rör oss, hela kroppen behöver röra sig för att qi ska kunna cirkulera. Om inte rörelse sker och vi t.ex. sitter för mycket slutar qi att flöda i de inaktiva delarna och hela cirkulationen och qi påverkas negativt.

Shen (神)

Jing och Qi bygger tillsammans upp och bildar Shen. Shen är något som man sakta bygger upp och fås genom att leva på ett sätt som underhåller både Jing och Qi. En välutvecklad Shen skapar ett lugnt och kontrollerat sinne och utrycks i att man visar godhet, kärlek, förlåtelse och tolerans. Shen visas i en persons blick, vilken inom kinesisk kultur sägs spegla själen. En person med välutvecklad Jing och Qi, alltså en hög Shen, är lugn och stadig till skillnad från en person med ett betungat sinne som ofta är svår att få ögonkontakt med eller flackar med blicken, detta visar på en dålig Shen.