Schema vårterminen 2022

17 januari – 5 juni

Shcema VT 2022 - web

Obs.
För att utvecklas och göra sina tekniker stabil samt lättare nå en högre nivå är det viktigt att man följer sin tränings kursplan. Om kursen är två gånger per vecka är det viktigt att man deltar vid båda passen för att hela gruppen skall följa den utveckling som är planerad. Man kan inte välja att betala bara för ett tillfälle på en kurs som är 2 gånger i veckan. Men det finns undantag för den som lär sig snabbt som kan välja en gång per vecka.

Träningsuppehåll 2022:

Uppehåll under påsklovet mellan den 11 – 17 april

Skriv in sökordet, tryck ENTER