Gongfu Teken. jpg

Shaolin Kung Fu

Shaolin Kung Fu (少林功夫; Kinesisk kampsport från Shaolintemplet som ofta kallas Gong fu eller kung fu) benämns här i väst ofta som Kung Fu och kommer ursprungligen från Shaolintemplet. Det är en av de äldst kända kinesiska kampsporterna. Shaolin Gong Fu har under mer än 1 500 år utvecklats och förfinats av generation av munkar i Shaolintemplet till ett mycket varierat och stort kampsportssystem. Kärnan i Shaolin Gong fu är balans och hur två diametrala egenskaper kan samexistera, detta kallas i Kina för Yin Yang  (阴阳; kinesiska tecknet yin (阴) betyder skugga, stängt och negativt, tecknet yang (阳) betyder sol, öppet och positivt). Uttrycket Yin Yang har en mängd olika betydelser och används för spänd kontra avslappnad, internt och externt, hårdhet och mjukhet. Shaolin Gong fu handlar om kroppens rörelse och hur man inom kroppen och sinnet (internt) kan hitta styrka och optimera rörelser för att effektivt påverka omgivningen (externt), men även tvärt om, hur en god fysik och en kropp i balans kan påverka sinnet positivt. Träningen syftar alltså till både fysisk och psykisk hälsa, optimering av intern och extern kraft, detta kallas Gong fu.

Bruce Lee gjorde Shaolintemplet, ordet ”Kung fu” och Kina världskänt med sina filmer. Tyvärr tappades en viktig del av ordets betydelse när det blev förknippat med kampsport och fighting. Den riktiga betydelsen av Gong fu handlar inte om varken kampsport eller fighting utan betyder något mycket mer. Enkelt översatt är Gong fu att verkligen bemästrar ett område. En person som är mycket duktig inom ett speciellt område där det krävs mycket träning över en lång tid för att uppnå en hög skicklighet har Gong fu. Exempelvis kan en kock som under lång tid lärt sig laga mat uppnå en speciell känsla för att laga mat, en känsla för att laga bra mat som inte så lätt går att förklara till någon annan. Det som krävs för att uppnå denna kunskapsnivå är helt enkelt träning under lång tid, denna känsla, denna kunskapsnivå kallas Gong fu. Gong fu inkluderar både fysisk och psykisk träning som tillsammans bildar en sorts intelligens, denna intelligens går endast få genom träning under lång tid och hårt arbete. Mycket av hur vi rör oss styrs autonomt, av sig själv utan att vi tänker på det. Rörelser går hela tiden att förfina och optimera, första gången man provar något är det klumpigt och oprecist, efter lång träning bygger man sakta men säkert upp en fingertoppskänsla för sysslan som utförs. Om betydelsen av Gong fu ska beskrivas med ett ord är det just fingertoppskänsla  som är passande. Ett annat ord som också är passande och kanske enklare att förstå är rörelseintelligens, en intelligens som utvecklas genom lång träning.

Shaolin Gong Fu har ett holistiskt synsätt där hela kroppen tränas och är ett system med både mental och fysisk träning. Träningen går att dela upp i flera delar: Fysisk träning, träning av rörelseintelligens samt mental träning. Den fysiska träningen inkluderar balans, rörlighet och kraftutveckling. Rörelseintelligens tränas genom övning av olika former, många olika rörelser som sätts samman och övas både separat och i följd. Sakta efter övning fås en bättre kroppskontroll och en ökad rörelseintelligens. Sist men inte minst tränas den mentala biten och den ses inom Shaolin Gong Fu som en mycket viktig del för att träna fokus och mental styrka.

Skriv in sökordet, tryck ENTER