Shi Xingxue, Shaolintemplets utsände representant i Sverige

Shi Xingxue hette som barn Fan Jinxue och föddes i en liten by i provincen Henan, samma provins som Shaolintemplet ligger i. Hans familj var fattig och när han var nio år skickade hans far honom till Shaolintemplet för att han skulle få bättre möjligheter i livet och slippa växa upp i den fattiga familjen som inte kunde ge honom den framtid de önskade.

Under sin tid i templet tränade han för flera mästare och de två som lärde honom mest och inspirerade honom till att bli munk var Shi Suyun och Shi Deding. Själv säger Shi Xingxue att bli munk var något han inte funderade på men som ändå framstod som självklart eftersom han trodde fullt ut på den lära han levt med under åren. Livet som munk är att hjälpa allt levande från lidande, ett högre mål som han ville viga sitt liv åt och vid 16 års ålder blev han munk och fick namnet Shi Xingxue. Tillsammans med övriga lärjungar som blev munkar och mästare i den 32:a generationen antog han munknamnet Xing, vilket betyder att resa. Hans namn betyder den resande lärande munken och han kände sedan tidigt att hans kall vara att resa och både lära sig om omvärlden och samtidigt lära ut hans egna kunskaper från Shaolintemplet.

Under sin träning har han lärt sig många delar inom Shaolinsystemet och han lär ut Kungfu, Sanshou, Taichi och Qigong. Hans specialiteter är hård qigong och sanshou, där han varit framstående i tävlingar.

1988 blev Shi Xingxue instruktör på anläggningen för utländska studenter som vill träna i Shaolintemplet. Denna anläggning var nyöppnad med pengar från kinesiska regeringen och kallades Wushu Guan. Som instruktör på Wushu Guan blev han involverad i olika kulturutbytesprojekt och reste runt till över 30 olika länder för att hålla i träning och delta i uppvisningar. Under tiden på Wushu Guan mötte han och  tränade med flera kända personer som Jean-Claude van Damme, Edwin ”Buzz” Aldrin och Jean Frenette. 1997 kom Shi Xingxue till Sverige och har sedan dess undervisat Shaolins kampkonst och kultur i Göteborg. 

2015 avsade sig Shi Xingxue munklivet men brinner fortfarande för att lära ut kultur och träning från Shaolin och fortsätter att verka som Shaolintemplets utsände representant i Sverige och undervisare nu på Shaolin Kulturcenter.

 

Fan Shaojie, Shaolin Kulturcenters huvudinstruktör

Fan Shaojie föddes i den kinesiska provinsen Henan och flyttade till Shaolintemplet och började träna Wushu (kinesisk kampkonst) när han var nio år. Efter många år av hård träning började han som lärjunge undervisa wushu både inom och utanför Kina.

Kungfu är det som ligger Fan Shaojie närmast om hjärtat men han bemästrar också taichi och sanshou. Han har deltagit i många tävlingar och uppvisningar runt om i världen och lärt ut idag ut kungfu, taichi sanshou och qigong.

2010 kom Fan Shaojie till Sverige och har sedan dess undervisat elever i Göteborg. 2015 blev han huvudinstruktör för Shaolin Kulturcenter.

Skriv in sökordet, tryck ENTER