Terminsavgift VT2020

13 januari – 31 maj

Pass/vecka 7-12 år 13-20 år 21 år + Medlemsavgift ( Ingår ej i terminsavgift )
1 1140 kr 1330 kr 1520 kr 200 kr
2 2090 kr 2470 kr 2850 kr 200 kr
3 2850 kr 3420 kr 4161 kr 200 kr
4 4180 kr 5320 kr 200 kr
5 6460 kr 200 kr

Meditation    1 pass                120 kr

Meditation    10 pass            1000 kr

Meditation    20 pass            1500 kr

Hård qigong     1 pass                120 kr

Hård qigong    10 pass            1000 kr

Hård qigong   20 pass            1500 kr

Medlemsavgiften på 200 kr / kalenderår är obligatorisk och där ingår bl.a. försäkring.

 
Obs.
För att utvecklas och göra sina tekniker stabil samt lättare nå en högre nivå är det viktigt att man följer sin tränings kursplan. Om kursen är två gånger per vecka är det viktigt att man deltar vid båda passen för att hela gruppen skall följa den utveckling som är planerad. Man kan inte välja att betala bara för ett tillfälle på en kurs som är 2 gånger i veckan. Men det finns undantag för den som lär sig snabbt som kan välja en gång per vecka.
 
 
Familjerabatt 10%

Vi erbjuder er som är fler än två i familjen som tränar 10% rabatt på träningsavgift. (Ingen rabatt på medlemsavgiften)

 
 
Drop-in pass för medlemmar

Medlemmar i föreningen har möjlighet att deltaga i extra träningspass utöver de som ingår i deras träningsavgift när som helst under terminen. Kostnad 80 kr/pass och betalas på plats vid aktuellt pass alt. via Swish till nummer 1233883972. 

Betalning
Notera att betalning sker terminsvis då du betalar för hela terminen i en klumpsumma, det går inte att betala för en kortare tid även om man inte närvarar på de träningstider man valt. 

Vänligen betala träningsavgiften direkt i lokalens reception senast andra veckan efter terminenstart. Om du betalar på ett annat sätt visa en bild på inbetald avgift till tränaren.

Om du har funderingar över betalningen kan du kontakta ekonomiansvarig Emanuela. Tryck här för att skicka meddelande till Emanuela.

Betalning för Meditation och Hård qigong görs vid reception i lokalen.

Bankgiro nr: 896-0320 SHAOLIN KULTURCENTER eller SWISH-nummer 1233883972.

Försäkringar
Alla medlemmar är försäkrade mot olycksfall genom medlemskapet i Budo och Kampsportsförbundet. Villkor och detaljer finns på B&Ks sajt.

Skriv in sökordet, tryck ENTER