Träningslokaler

Lundbypiren (Lundby Hamngata 20, 417 55 Göteborg)

Ta buss 16, 16X, 31, 35, 55, 58 eller 121 till hållplats Pumpgatan (5 min promenad), eller spårvagn 5, 6, 10 eller 13 till hållplats Frihamnen (drygt 10 min promenad).

Här hittar du oss