Kungfu Kids

Barnträning

Vår barnträning bygger på att barnet tidigt ska få utvecklas både mentalt och fysiskt. De får ökad kroppskännedom och lär sig värdet av att fokusera och sträva efter ett mål. Träningen är tydligt strukturerad och barnen lär sig disciplin och att respektera andra. Självklart lär sig barnen försvara sig också. 

På Shaolin Kulturcenter har vi nu två olika inriktningar av barnträningen; kung fu och barn självförsvar:

Båda typerna av träning är bra för att förbättra kroppskontroll, hållning, koordination, kondition, hjärta, andning, nervsystem, jing, qi, shen och gör barnet lugnare och mer harmoniskt. Barnen blir också starkare, förbättrar sin balans, smidighet, och rörlighet. Uthållighet, självförtroende och förmåga och fokusera är också engenskaper barnen tillgodogör sig.

Träningen passar barn från 7–12 års ålder.

 

Kung fu Kids

Här fokuserar vi på form, akrobatik, tävling och uppvisning. Det passar barn som vill lära sig olika kung fu former (rörelsemöntser) från handformer till vapenformer och även vill lära sig att göra häftiga hoppsparkar och volter. Undervisningen innehåller formträning, gymnastiska övningar och hopp samt grundläggande självförsvar.

Barn självförsvar

Denna träningen är mer praktiskt inriktad. Med det menar vi att man tränar med en aktiv motståndare. I denna grupp lär sig barnen: slag, sparkar, kast och grepp med hela kroppen. De testar sina färdighet i sparring.  Läs mer om självförsvar: Shaolin självförsvar

Skriv in sökordet, tryck ENTER