Shaolin Temple

Shaolintemplets historia

Ba Tuo

I området Songshan nära mitten av Kina ligger ett bergigt område med lummiga skogar. Under dynastin Bei Wei (北魏; ”Norra Wei”; 368-538 e.v.t.) beordrade kejsaren Xiaowendi (孝文帝; 471 – 499 e.v.t.) att bygga ett tempel åt den indiska munken Batuo (跋陀; ”Buddhabhadra”) i detta område. Batuo var en indisk buddhist som kom till Kina 464 e.v.t. och under 30 år undervisade han buddhism runt om i Kina och år 495 e.v.t. blev han Shaolintemplets (少林寺) första abbot.

 Platsen för templet är otroligt vacker och det byggdes mitt mellan bergen Songshan (嵩山) och Shaoshi (室) som likt en lotusblommas blad reser sig runt templet. Templet fick namnet från den vackra omgivning med bergen och skogen, tecknet Shao () från berget Shaoshi följt av tecknet Lin (林) som betyder skog. Drygt tio år efter Shaolintemplets uppförande (508 e.v.t) kom munken Putiliuzhi  (菩提流支; ”Bodhiruci”) till templet där han under tre års tid arbetade med att översätta den buddistiska skriften ”Shidijinlun” (十地 ; Tio stadiers sutra ) från Sanskrit till Kinesiska. Denna översättning ledde till att Zen-buddismen spreds kraftigt i Norra Kina.

Samma tid som översättningen pågick reste en annan munk vid namn Bodidamo (菩提达摩; Bodhidharma) med båt till södra Kina för att sedan ta sig båtvägen upp längs Yangzi floden (长江; Kinas längsta flod) till ”Zongyuan”, vilket är nuvarande Henan-provinsen där Shaolintemplet ligger. Bodidamo kom till Shaolintemplet där han studerade och undervisade meditation. Det sägs att han under 9 år mediterade i bergen bakom templet. Den kunskap och insikt han lärde sig under sin egen meditation undervisade han senare i templet.

 Bodidamo förde samman buddism, konfucianism och taoism (道教; traditionell kinesisk tro) till Zen-buddism och hans budskap var att lära allt utifrån sitt hjärta, rensa sinnet och uppnå en utökad förståelse för sin egen personlighet, detta menar han är att vara upplyst i livet. Kulturutbytet som gjordes mellan Kina och utlandet av både religiös och själslig tro denna tid var det första av sitt slag.

三教九流图。

Sui dynastin (隋朝; 581–618 e.v.t.) startades av kejsaren Wen (隋文帝; 541 – 604 e.v.t.) som starkt bidrog till att sprida buddhismen i Kina. Sui var en hängiven buddist själv och stöttade Shaolintemplet med pengar. Shaolintemplet blev med de ökade rikedomarna ett eftertraktat mål för banditer och det attackerades, rånades och sattes i brand. Shaolinmunkarna kämpade emot och formade under denna tid ett försvar av templet, systemet som skapade blev ursprunget till dagens Shaolin Gong fu (功夫; känt som Kung fu).

En viktig händelse i Shaolintemplets historia är under Tang dynastin (唐; 618 – 907 e.v.t.) i slaget om Hulao  (621 e.v.t.) när kejsaren Dezong med hjälp av tretton stycken stridsmunkar från Shaolin fördrev den tidigare kejsaren Wang Shichong. Detta slag var viktigt för Tang familjens fortsatta regerande då det ledde till att de två starkaste fiender blev eliminerade. Shaolintemplet blev efter detta en partner till kejsaren och startade ett samarbete i militärt syfte. Erkännandet gjorde Shaolintemplet och Gongfu känt och templet fick både mark och pengar så det kunde växa.

Under Tangdynastin  (唐; 618 – 907 e.v.t.) utmärkte Shaolintemplet sig som Zencentrum och under den senare Songdynastin  (宋; 960 – 1279 e.v.t) var templet ett mål för pilgrimsfärder. En period i Shaolintemplets historia utmärker sig extra mycket och det var under Yuandynastin  (元; 1271 – 1368 e.v.t.), vilken grundades av mongolhärskaren Kublai Khan. Denna period var inte bara viktigt för Shaolintemplet utan också för hela Kina då Kublai Khan hade ett stort utbyte med utländska kulturer. Mycket på grund av kulturutvecklingen och spridningen av Zen-buddismen i Kina fick templet, Zen-buddismens anfäder, en framträdande position och flera duktiga munkar hittade till templet. Dåvarande Abboten Fuyu (1203 – 1275 e.v.t.) grundade en ny regel som kallas Mentou (门头) vilken möjliggjorde utvecklingen av Shaolin Gongfu-systemet. Mentou är en typ av lärlingssystem där munkarna hela tiden för vidare sin kunskap till nästa generation genom att varje Shifu (师傅; mästare, lärare) skapar en speciell relation, likt far och son, med sin Tudi (徒弟; lärjunge, elev). Det här systemet är grunden till att Shaolin Gong fu har kunnat utvecklas och bevaras ända tills idag.

Första halvan av 1900-talet var Kina i kaos. 1928 attackerades templet av en arme som var ute efter krigsherren Fan Zhong Xiu (樊钟秀; 1888 – 1930), som var vän med dåvarande abboten och använde templet som läger. Templet brändes ner och okkuperades under 40 dagar, många munkar fick sätta livet till och templet förlorade mycket, bland annat huvudbyggnaden och biblioteket med många gamla skrifter som förstördes helt. De överlevande munkarna flydde till bergen och väntade tills armen var borta innan de kunde återvända. Enligt Zen-buddismen sker saker hela tiden i cykler, likt vågor där ingenting är i samma form hela tiden utan hela tiden förändras. En ny cykel startade för templet och efter detta väldiga nederlag så reste det sig igen och en period av lugn och positiv utveckling startade. 1949 utropades Folkrepubliken Kina vilket medförde stora förändringar och reformer som öppnade för mångkulturism. Templets abbot Shi Yongxin ( engagerade sig mycket i arbetet med att föra de fina traditionerna och kulturskatterna från Shaolin vidare. Nu är Shaolintemplet välkänt över hela värden framför allt för sin Gong fu men också för Zen-buddism, meditation och medicinsk konst. Shaolintemplet är inkluderat i UNESCOs världsarvslista tillsammans med andra historiska monument runt den närliggande staden Dengfeng (UNESCO: http://whc.unesco.org/en/list/1305).

Shaolintemplet idag

Shaolintemplet är än idag huvudtemplet för Shaolinskolan för Buddism. Templet är fortfarande mycket aktivt och varje år reser mängder med elever från hela Kina dit för att lära sig Gong fu, Tai ji, San Da och Qi Gong. Dock är det ytterst få som verkligen blir munkar i själva templet utan det är mer ett resmål och en kulturskatt.

Utanför templet finns det en uppsjö av skolor som startats av lärjungar som inte blivit munkar i templet där de lär ut träning till aspirerande elever. Att bli tränad i dessa skolar har högt anseende i Kina och är en chans för eleverna att få bra jobb eller bli skådespelare. Att få träna i själva templet för riktiga munkar är få förunnat och näst intill omöjligt.

Shaolintemplet är måna om att sprida och föra vidare kunskapen som finns och har representanter runt om i värden där munkar från templet håller träning. Dessa munkar från templet har startat annex till templet där möjlighet finns att få lära sig riktigt träning från Shaolin.

Abbot Shi Yongxin

Dela gärna denna sida via:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email