Shaolin qigong med text

Shaolin Qigong ( 气功, Chigong )

Under träningspassen fokuserar vi på långsamma och mjuka rörelser med andning och koncentration, vilket hjälper dig att främja din hälsa genom att balansera kropp och själ.

Shaolin Qigong har flera tusen års tradition bakom sig. De introducerades för munkarna på templet för att höja deras medvetenhet och för kroppslig och psykiskt hälsa.

I dag praktiseras Shaolin Qigong överallt i världen. Den sägs vara ett av det mest hälsobringande träningskonst som finns att praktisera. Metoden jobbar från insidan utåt genom människans nervsystem, berör kroppens blod- och meridianbanor och ger mer energi till kroppens inre organ. När insidans energi är stark och i balans påverkar den muskler och leder så att den fysiska förmågan höjs optimalt i kroppen utan att man behöver använda någon större fysisk ansträngning.

En stark YIN energi skyddar människan utifrån externa faktorer som kyla, hetta, torka, från olika psykiska och fysiska hotfulla situationer och den förbättrar din förmåga att fokusera och vara i nuet. 

Qigong förebygger sjukdomar så att tidiga tecken på sjukdomar som t ex olika ansamlingar av blodfetter, kolesterol, fettknölar och bensporre ”smälts” genom träningen och förhindras att utvecklas till mera allvarligare former. 

Skriv in sökordet, tryck ENTER