Styrelse 2019

 

Ordförande : Shi Xingxue

Viceordförande : Yashar Mohammed

Kassör : Emanuela Aresu

Sekreterare : Sonny Abrahamsson

Ledamot : Shaojie Fan

Ledamot : Sasa Grujic

Suppleant : Barbro Olsson

Träningsansvarig: Shi Xingxue

Huvudinstruktör: Shaojie Fan

 

 

 

 

Skriv in sökordet, tryck ENTER