Styrelse 2020

Ordförande: Shi Xingxue
Viceordförande: Peter Wallberg
Kassör: Emanuela Aresu
Sekreterare: Tobias Gerdin
Ledamot: Shaojie Fan
Suppleant: Lina Linde
Suppleant: Katarina Hallden
Suppleant: Sasa Grujic
Träningsansvarig: Shaojie Fan

Skriv in sökordet, tryck ENTER