Styrelse 2018

 

Ordförande : Shi Xingxue

Viceordförande : Katarina Halldén

Kassör : Emanuela Aresu

Sekreterare : Tobias Gerdin

Ledamot : Shaojie Fan

Ledamot : David Sperling

Suppleant : Barbro Olsson

Träningsansvarig: Shi Xingxue

Huvudinstruktör: Shaojie Fan

 

 

 

 

Skriv in sökordet, tryck ENTER