Styrelse 2021

Ordförande: Shi Xingxue
Viceordförande: Ingvar Örner
Kassör: Éva Cecília Török
Sekreterare: Charlotta Fieker 
Ledamot: Shaojie Fan
Ledamot: Emanuela Aresu 
Ledamot: David Sperling
Suppleant: Joanna Domachowska
Suppleant: Marlon Leyman

Träningsansvarig: Shaojie Fan

Skriv in sökordet, tryck ENTER