Taichi (太極拳; Taiji, Taiji Quan)  

Taichi är en träningsform som främjar hälsa samtidigt som det är ett system för självförsvar. Träningen syftar till att ge ökad kroppskontroll, rörlighet och skapa en balans i kroppen. Träningsformen är mycket populär i Kina och passar alla som vill röra sig på ett bättre sätt.

Filosofi och träning

I Taichi tränar man följsamhet och att leda sin kraft vidare istället för att arbeta mot sin kraft. Systemet bygger på filosofin om yin och yang (på kinesiska 阴阳). Det kinesiska tecknet (yin) betyder skugga, mjukt, stängt och negativt. Tecknet (yang) betyder sol, hårt, öppet och positivt. Uttrycket yin yang har en mängd olika betydelser och används till exempel för spänd kontra avslappnad, internt och externt, hårdhet och mjukhet. Genom att följa med kraften från en attack kan man utnyttja den för att styra den i en säker riktning och trötta ut motståndaren. Detta är i enlighet med filosofin om yin yang och inom Taichi tränar man att möta yang (hårt) med yin (mjukt) för att hela tiden skapa en balans mellan dessa två motpoler.

Bruce Lee beskrev det så här:

Du måste bli formlös, formlös som vatten. När vatten hälls i en kopp formas det som en kopp. När vatten hälls i en flaska formas det som en flaska. När vatten hälls i en tekanna formas det som en tekanna. Vatten kan droppa ner och det kan störta ner. Bli som vatten min vän.

Historia och stilar

Systemet som Taichi bygger på har kunnat spåras till någon gång under 1200 e.v.t. då det formulerades av taoistmunken Zhang Sanfeng (). Under denna tid var det dock löst sammansatta rörelser och långt ifrån det system som finns idag. Inte förrän under 1500-talet sattes rörelserna samman av Chen Wangting (1580-1660 e.v.t) till det system som vi idag kallar Taichi/taiji quan. Det som då skapades av Chen Wangting kallas Chen-stilen (陳氏).

En lärjunge till Chen-familjen som hette Yang Luchan (杨露禅; 1799-1872) tränade Taichi under många år och skapade i Peking senare sin egen förenklade stil som kallas Yangstilen, en stil som var anpassad för att kejsaren och andra nära honom skulle kunna träna Taichi. Yangstilen är den nu den stil med flest utövare i Kina men Chenstilen ses som ursprunget och är fortfarande vara ett mer komplett system.

Totalt finns fem stycken välkända stilar, utöver de tidigare nämnda finns även Wustilen (武氏), Wustilen (吳氏) och Sunstilen (孫氏). I Shaolintemplet och på Shaolin kulturcenter är det Chenstilen som vi tränar.

Skriv in sökordet, tryck ENTER