SHAOLIN KULTURCENTER REGLER

Träning på Shaolin Kulturcenter ska förutom fysisk träning även förmedla kulturarvet från Shaolintemplet. Genom strukturen på passen och andra aktiviteter runt träningen försöker Shaolin Kulturcenter förmedla traditioner som funnits i templet under flera hundra år. För att träningen ska bli så bra som möjligt är det därför viktigt att föreningens ordningsregler följs och reglerna finns till för din och andras trivsel och säkerhet.

Allmänna regler 

Din tränare

Det är din tränare som leder träningspasset. Därför är det viktigt att du visar respekt, lyssnar på och uppmärksammar tränaren, så att du kan utföra träningen på bästa sätt. Tränaren kallas på kinesiska ”shifu” som betyder mästare. Du visar respekt mot tränaren genom att alltid tilltala han eller hon med ordet ”shifu”.

Medlemmar och träningskamrater

Det är viktigt att alla visar respekt och hänsyn mot varandra.

Träningslokalen

I träningslokalen finns det även ett tehus, ett meditationsrum och flera behandlingsrum. Dessa får ej beträdas utan ett godkännande av tränaren eller annan personal på centret.

 Klädsel

Under din första termin och framåt rekommenderar vi att du tränar i en träningsdräkt eller en t-shirt tillsammans med svarta träningsbyxor från föreningen. För vissa träningsformer, såsom Qigong och Kinesisk kickboxning, är det lämpligt att träna barfota. För att underlätta träningen i andra discipliner bör du även skaffa föreningens träningsskor. Dessa finns tillgängliga för köp hos Shaolin Kulturcenter.

Träningsutrustning 

Träningsområdet har olika sorters träningsutrustning som används för olika teknikers behov. Det är viktigt att respektera träningsutrustningen som används i lokalen. För säkerhet och ordning får du inte röra dem utan att få godkännande av tränaren.

Innan träning

Kom förberedd och i god tid till träningen så att passet kan starta vid utsatt tid. Vänta vid bänkarna i träningssalen tills föregående grupp tränat klart. Det är viktigt att du stänger av ljudet på eventuell mobiltelefon innan träningen börjar. För andras och egen säkerhet, använd inte smycken eller dylikt under träningspassen. Om du kommer sent till träningen, gå tyst in och byt om, vänta sedan på instruktion från tränaren innan du börjar delta i träningen.

Under träningen

Varje träningspass börjar och avslutas med att vi hälsar på tränaren och att tränaren hälsar på alla elever. Detta görs genom uppställning på rad riktad mot tränaren. Träningen är i fokus under passen. Var fokuserad och undvik småprat.

Om du undrar något under passet fråga tränaren direkt. Räck upp handen så tränaren kan se att du har en fråga eller om det gäller en mer personlig fråga vänta tills pausen och fråga då tränaren.

Om du av någon anledning måste avbryta träningen och lämna lokalen, meddela tränaren detta innan du avviker.

Om du sitter bredvid och tittar på träningen, stör inte de som tränar utan sitt tyst och titta på.

Under barnträningen är det viktigt att föräldrar inte sitter med på träningen för att den ska gå så bra och smidigt som möjligt.

I början finns det dock en inskolningsperiod där det är bra att föräldrar är med men när barnen känner sig trygga och bekväma fokuserar de bättre utan föräldrarna.

Föreningen har egna träningskläder och rekommenderar att alla använder den officiella dräkten. Om inte använd kläder och skor som lämpar sig bra att röra sig i under träningen.

Efter träningen

Efter avslutande hälsning, ta med eventuella saker och lämna lugnt träningsmattan så att nästa grupp kan komma igång med sin träning.

Om du vet med dig att du inte kan komma på nästa träning, informera tränaren om detta på ett pass innan eller meddela via mejl eller telefon så tränaren vet att du inte kommer.

Använd gärna omklädningsrum och duschmöjligheter. Se till att det ser lika snyggt ut efter att du använt dem som det gjorde när du kom. Ta med dig all din utrustning och lämna inget i lokalerna.

Utanför träningen

Träningen syftar till bättre hälsa och att lära sig tekniker för självförsvar. Använd inte teknikerna utanför träningen för att provocera eller skada någon annan. Träningsvapen är till för användning på träningspassen. Använd dem inte utanför våra träningslokaler utan att rådfråga tränaren.