Hej!

Föreningens alla medlemmar är välkomna på årsmöte på centret 28 mars kl 14. Ett fysiskt möte kommer att hållas, men det finns även möjlighet att vara med via video (se detaljer nedan).

Dagordning årsmöte

Plats: Föreningens lokal på Lundby Hamngata 20 samt online via https://meet.google.com/tux-rqqy-dfn
Tid: kl 14—16

1. Mötets öppnande
2. Verksamhetsberättelse
3. Ekonomisk rapport
4. Granskningsrapport från revisor
5. Ansvarsfrihet för styrelse
6. Fastställande av medlemsavgift
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021
8. Behandling av förslag från styrelse och medlemsmotioner
9. Val av styrelse
10. Övriga frågor

Som medlem i föreningen är man välkommen att komma med motioner. Skickas till styrelse@shaolinkulturcenter.se.

I och med att vi endast får ta in begränsat antal på centret vill vi att du som vill komma anmäler dig via mejl till info@shaolinkulturcenter.se. Är det fler som vill komma än vad vi får släppa in i lokalen så kommer de som har anmält intresse att hjälpa till i styrelsen att prioriteras, och övriga kommer att informeras om detta i förväg. Om du vill följa mötet online är anmälan frivillig.

Föreningen bjuder på fika. (på centret)

Välkommen!

Vänliga hälsningar,
Föreningen Shaolin Kulturcenter

Similar Posts