Hej Tony!

Ett stort varm tack till mästare Shi Xingxue som så kärleksfult och generöst delade med oss den imponerande metoden. Och jag tackar även andra som hjälpte att ordna och få igenom den fantastiska retreat. Tack för alla tekniker vi lärde oss och som på något mirakulöst sätt tog bort hungerkänsla under sju dagar utan mat. Kände klart och tydligt positiva effekter på alla nivåer. Inte minst psykologiska effekter, för det lugnet jag fortfarande känner.

Svårt att rekommendera det till alla, jag tror att man måste själv komma till detta, men både jag och min dotter vill absolut göra om det.

Med stor vördnad, respekt och tacksamhet
Veera Marutiina