Ni som tränar Hård Qigong med Shifu Shi Xing Xue har möjlighet att ta igen en tidigare utebliven lektion denna onsdag 17/10 kl 19.30 i meditationssalen.
Söndag 14/10 och 21/10 uteblir dessvärre Qigonglektioner då Shifu är bortrest.
Om ni har kontakter med andra som har tränat Hård Qigong på söndagar får ni gärna vidarebefordra detta!

Similar Posts