Våra åtgärder mot Coronaviruset

Föreningen följer noggrant utvecklingen av smittspridningen av Corona/Covid-19 via Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut. Vi städar gemensamma utrymmen och utrustning extra mycket och torkar regelbundet av alla handtag med desinfektionsmedel. Handsprit finns på plats i våra lokaler. 

Vi tänker på medlemmarnas hälsa och vill göra träningen så bra som möjligt. All gruppträning sker utomhus utanför lokalen under augusti. Men i händelse av regn flyttas träningen inomhus. Från och med september sker den inomhus i loaklen.

Allmänna riktlinjer

Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta på träningen, utan stanna hemma. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Undvik kontakt med sjuka människor

Innan träning

 • Byt till träningskläder hemma.
 • Ta med dig en fylld vattenflaska.

Under träning

 • Håll avstånd till varandra.
 • Räck upp handen om du har en fråga.

Efter träning

 • Byt om hemma.
 • Ingen dusch sker i lokalen.
 • Ta hem din utrustning som du använder på din träning, ingen utrusning får lämnas i lokalen.

Träningsutrustning

 • Du införskaffar din egen träningsutrustning. För dig som tränar Sanshou/självförsvar behöver ni handskar.

Skriv in sökordet, tryck ENTER