Intresseförfrågan inför hösten 2021

Hej,

Vårterminen avslutades för två veckor sedan och vi är nöjda att vi har kunnat anpassa träningen för er under dessa svåra tider med pandemin som råder i samhället. Vi har välkomnat nya medlemmar och fördjupat träningen för våra gamla medlemmar.

På grund av en pressad situation, i och med covid 19 samt bortgången av vår mästare Shi Xingxue, har verksamheten på centret den senaste tiden varit lidande. Vi vill rikta vår tacksamhet till er alla för all hjälp och stöttning på olika sätt vi har fått i denna svåra tid. Det betyder väldigt mycket för oss och familjen.

Föreningen Shaolin Kulturcenter kommer drivas vidare.

För att kunna planera schemat inför höstterminen vill vi skicka ut en intresseförfrågan, om just du/ditt barn vill fortsätta träna den formen du/ditt barn gjorde under vårterminen.

Svar önskas senast den 18 juni 2021 till info@shaolinkulturcenter.se

Med vänliga hälsningar
Shaolin kulturcenter

Similar Posts