Det var med stor glädje som vi tog emot Shaolin-kulturdelegationen från Shaolintemplet den 31 maj.
Mästare Yan Liang, Handelskonsul Jingyang Han, Mästare Yan Pei, Generalkonsul Peidong Yang, Mästare Shaojie Fan, Mästare Yan Xuan och Mästare Yan Ye. Bilden från Kinas generalkonsulat i Göteborg

På förmiddagen besökte Shifu Shaojie och Shaolin-kulturdelegationen Kinas generalkonsul i Göteborg, Yang Peidong. Shaolin-kulturdelegationen rapporterade om sitt uppdrag i Europa och Shifu Shaojie fick möjlighet att berätta för generalkonsuln om verksamheten och utvecklingen hos Shaolin Kulturcenter i Sverige.

Generalkonsul Yang förklarade att Shaolinkulturen är en viktig del av Kinas utmärkta traditionella kultur. Han hoppas att delegationen, European Shaolin Association och Shaolin Kulturcenter fortsätter att stärka och sprida Shaolinkulturens attraktionskraft för lokalbefolkningen, för att främja kulturellt utbyte och ömsesidig förståelse.

På eftermiddagen välkomnade Shifu Shaoije och eleverna Shaolin-kulturdelegation till vårt center. Vi fick lyssna på en föreläsning om Shaolinkulturen av mästare Yanpei, som också tålmodigt besvarade alla frågor. Därefter höll mästare Yanxuan och mästare Yanye en träningssession i Shaolin Kungfu, där de lärde ut en sektion av tretton-kungfu formen.

Vi är djupt tacksamma för abbot Shi Yongxin långvariga stöd till våra internationella Shaolin-kulturcenter. Vi kommer att leva upp till generalkonsulns förväntningar, stärka och sprida den kinesiska traditionella kulturen och främja vänskapliga utbyten mellan folken.

Återigen tackar vi Shaolin-kulturdelegationen, mästare Yanpei, mästare Yanye, mästare Yanxuan och European Shaolin Association’s generalsekreterare, mästare Yanliang från Shaolin Kulturcenter i Österrike. Även stort tack till våra elever som kom och välkomnade mästarna.

Vi ser fram emot deras nästa besök!

Shaolin Kulturcenter Gruppsbild

Similar Posts