Vår barnträning bygger på att barnet tidigt ska få utvecklas både mentalt och fysiskt. De får ökad kroppskännedom och lär sig värdet av att fokusera och sträva efter ett mål. Träningen är tydligt strukturerad och barnen lär sig disciplin och att respektera andra. Självklart lär sig barnen försvara sig också.

Ålder 8-12 år, tid: kl.10-12

Ålder: 13-15 år,tid kl.13-15

Klädsel: Mjuka kläder/träningskläder

Plats: Lundby hamngata 20

kontakt/anmälan: info@shaolinkulturcenter.se

Sista anmälningsdag 9 februari 2020

Instruktör är Shifu/Mästare Shi Xingxue och Shaojie Fan från Shaolintemplet.

Här kan du göra en intresseanmälan:
https://www.shaolinkulturcenter.se/anmalan/


Besöksadress:
Lundby Hamngata 20
417 55 Göteborg
E-post: info@shaolinkulturcenter.se
https://www.shaolinkulturcenter.se
https://www.instagram.com/shaolinkulturcenter

Similar Posts