Kallelse till årsmöte 2022

Hej!

Föreningens alla medlemmar är välkomna på årsmöte på centret 20 mars kl 13. Ett fysiskt möte kommer att hållas, men det finns även möjlighet att vara med via video (se detaljer nedan).

Dagordning årsmöte

Plats: Föreningens lokal på Lundby Hamngata 20, 417 55 Göteborg samt online via meet.google.com/fay-bhvv-oqx
Tid: kl 13-15

1. Mötets öppnande
2. Verksamhetsberättelse
3. Ekonomisk rapport
4. Granskningsrapport från revisor
5. Ansvarsfrihet för styrelse
6. Fastställande av medlemsavgift
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022
8. Behandling av förslag från styrelse och medlemsmotioner
9. Val av styrelse
10. Övriga frågor

Som medlem i föreningen är man välkommen att komma med motioner. Skickas till info@shaolinkulturcenter.se.

I och med att vi endast får ta in begränsat antal på centret vill vi att du som vill komma anmäler dig via mejl till info@shaolinkulturcenter.se. Är det fler som vill komma än vad vi får släppa in i lokalen så kommer de som har anmält intresse att hjälpa till i styrelsen att prioriteras, och övriga kommer att informeras om detta i förväg. Om du vill följa mötet online är anmälan frivillig.

Sista anmälningsdagen är den 18 mars 2022.

Med vänliga hälsningar
Shaolin Kulturcenter

Similar Posts