Kallelse till årsmöte 2023

Hej!

Nu är vårterminen i full gång och styrelsen har påbörjat arbetet för i år. Härmed vill vi informera om att Föreningens Årsmöte för 2023 kommer att hållas på centret söndagen den 26 mars 2023 vid kl.14-16. Alla medlemmar är varmt välkomna!

Dagordning årsmöte

Plats: Föreningens lokal på Lundby Hamngata 20

Tid: kl 14-16

1. Mötets öppnande, val av ordförande, sekreterare, rösträknare och justerare

2. Verksamhetsberättelse

3. Ekonomisk rapport

4. Granskningsrapport från revisor

5. Ansvarsfrihet för styrelse

6. Fastställande av medlemsavgift

7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2023

8. Behandling av förslag från styrelse och medlemsmotioner

9. Val av styrelse, val av föreningens ordförande

10. Övriga frågor

Som medlem i föreningen är man välkommen att komma med motioner (förslag). Dessa skickas till info@shaolinkulturcenter.se senast den 26 februari 2023.

För att delta på årsmötet skall du vara medlem och anmäla dig senast den 20 mars 2023. Anmälan skickas till info@shaolinkulturcenter.se

Med vänliga hälsningar
Shaolin Kulturcenter

Similar Posts