Hej!

Med anledning av de nya råd som Folkhälsomyndigheten har skickat ut vill föreningen understryka tidigare rekommendationer samt komma med ytterligare direktiv.

Eftersom vår träning har en hälsofrämjande effekt har styrelsen beslutat att träningen ska fortgå men träningarna kommer ytterligare att anpassas och antalet deltagare i grupperna minska. Vi har därför tagit fram ett nytt schema (klicka här för att se nytt schema) där vissa träningsgrupper har delats upp. Vi ber medlemmar i de berörda träningsgrupperna att meddela vilken eller vilka av träningstiderna som passar via mejl till: shaojie@shaolinkulturcenter.se 

Bortsett från barnträningen har passen förkortats för att få plats i schemat. Träningen kommer att anpassas för att du som tränar ska få ut så mycket som möjligt på den kortare tiden.

Vidare ber vi föreningens medlemmar att iaktta följande:

● Var extra nog med att hålla avstånd under träning. Träningspassen är och kommer fortsatt att anpassas för att undvika närkontakt.

● Du som är förälder till barn som tränar ombeds att inte komma in i lokalen innan, under och efter träning utan lämna och hämta ditt barn utanför.

● Byt om hemma. Om vädret är kyligt kan du ha överdragskläder över träningskläderna som du enkelt kan ta av och på när du kommer till träningslokalen.

● För de pass som kräver utrustning ber vi dig att använda egen utrustning och ej låna allmän utrustning på centret. Detta gäller t.ex. vapen och handskar. All utrustning som behövs för träning finns till försäljning på centret. Tänk även på att ha med egen vattenflaska.

Vi hoppas att föreningens medlemmar respekterar ovan så att vi kan fortsätta föreningens aktiviteter med alla dess hälsomässiga och sociala fördelar!

Med vänliga hälsningar
Shaolin Kulturcenter
Styrelsen

Similar Posts